Premiera pierwszego polskiego wydania dzieł św. Tomasza z Akwinu!

„Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu” to wyjątkowy projekt, w ramach którego w ciągu najbliższych 15 lat po raz pierwszy po polsku zostanie wydanych 70 dzieł tego jednego z najwybitniejszych filozofów. Pierwsze z nich – »Objaśnienie „Polityki”« Arystotelesa, jest już dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

W inicjatywie Fundacji Pro Futuro Theologiae, Instytutu Teologicznego i Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, bierze udział wielu wybitnych tłumaczy oraz badaczy twórczości św. Tomasza z Akwinu. O celach projektu i pierwszych efektach wspólnej pracy dyskutowano podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Centrum Prasowym PAP w Warszawie.

Naszą ambicją jest nie tylko przełożenie na współczesny język polski wszystkich dzieł św. Tomasza z Akwinu, ale również przybliżenie czytelnikom jego postaci. Twórczość Akwinisty stanowi bowiem fundament współczesnej kultury oraz tożsamości świata zachodniego i nadal wywiera istotny wpływ na wiele aspektów naszego życia”.

– przekonywał ks. prof. dr hab. Piotr Roszak z Fundacji Pro Futuro Theologiae.

Tomasz z Akwinu uznawany jest za jednego z najwybitniejszych myślicieli Zachodu, który na wiele stuleci ukształtował  sposób teologicznego i filozoficznego myślenia w naszym kręgu cywilizacyjnym. Urodził się około 1224 r. w zamku w Roccasecca w południowej Italii. Wychowany przez benedyktynów na Monte Cassino, wstąpił do założonego kilkadziesiąt lat wcześniej zakonu dominikanów. Następnie podjął pracę wykładowcy – działał między innymi w Kolonii, Paryżu i miastach uniwersyteckich Italii. Został kanonizowany w 1323 r.

Nie wyciągamy tego średniowiecznego myśliciela z niebytu – św. Tomasz jest nadal niezwykle żywo dyskutowany na całym świecie przed przedstawicieli najróżniejszych profesji. Jego Traktat o prawie to abecadło wszystkich prawników i teoretyków prawa, zaś Traktat o uczuciach znajduje się w kanonie lektur psychologicznych. Poruszał też kwestie kierowania zespołem czy szacowania ryzyka, którymi zajmują się przedsiębiorcy i menadżerowie.

– tłumaczył o. dr hab. Mateusz Przanowski OP z Instytutu Tomistycznego.

Wbrew współczesnym stereotypom, okres średniowiecza nie był epoką impregnacji chrześcijaństwa na inne kultury, religie czy tradycje. Wręcz przeciwnie – wiedza o nich zdawała się znacznie szersza i głębsza niż obecnie. Również św. Tomasz był przesiąknięty duchem swych czasów – sięgając po dorobek autorów arabskich czy żydowskich, prowokował do debaty, zadawał trudne, egzystencjalne pytania i doskonale wprowadzał „intelektualny, twórczy ferment”. To właśnie on na nowo odkrył dla Europejczyków bezcenne dzieło Arystotelesa.

Tłumacząc i komentując rozprawę greckiego filozofa pt. Polityka, św. Tomasz zadał szereg fundamentalnych pytań o rolę instytucji publicznych oraz prawa i obowiązków obywatela. To dzieło w żaden sposób nie straciło na aktualności i nawet w XXI w. pomaga właściwie zdefiniować środki i cele uprawiania sztuki, jaką jest polityka oraz aktywność publiczna.

– podkreślał dr Piotr Paweł Orłowski z Fundacji Pro Futuro Theologiae.

Objaśnienie „Polityki” Arystotelesa jako pierwsza z 70 pozycji autorstwa św. Tomasza z Akwinu jest już dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Nikt jeszcze nie podjął się tak ambitnego, a jednocześnie fascynującego zadania. Publikację tej serii traktujemy jako swego rodzaju uhonorowanie tego wybitnego, ale i wymagającego myśliciela. Żartobliwie rzecz ujmując: nawet jeśli się św. Tomasza jeszcze nie czytało, to po prostu wypada mieć w domu książki jego autorstwa”.

– przekonywał o. dr Tomasz Grabowski OP z Wydawnictwa W drodze.

Projekt „Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu” został objęty honorowym patronatem Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki.

Zarówno Objaśnienie „Polityki” św. Tomasza, jak i wszystkie kolejne publikacje, to element procesu umiędzynarodawiania kultury polskiej i włączania jej w nurt wielkiej wymiany intelektualnej sięgającej wieków średnich.

– zaznaczył Radosław Brzózka z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze