„Ogień z nieba. Dar kontemplacji”, Anthony Lynn Lilles

„Ogień z nieba” stanowi wprowadzenie do chrześcijańskiej kontemplacji i mistycznej mądrości. To próba zajrzenia w bogatą, żywą tradycję duchowych mistrzów, świętych i męczenników. Święta Elżbieta od Trójcy Świętej uczyła, że gdy się modlimy, w głębi duszy spotykają się dwie otchłanie: ludzkiej nicości i Bożego miłosierdzia, które bardzo konkretnie przemienia nasze życie.

Więziony przez komunistów wietnamski arcybiskup Nguyen Van Thuan modląc się, odkrył, że jedyne, co może i powinien robić, to kochać i przebaczać: tu i teraz, bo na nic innego nie ma wpływu. Człowiek – stworzony, aby wielbić Boga całym swym istnieniem – w modlitwie znaleźć może spełnienie i szczęście.

W ogniu zstępującym z nieba ziemia doznaje prawdziwej szczęśliwości, nawet w momencie śmierci, dzięki pokornemu poruszeniu serca. Przez kontemplację Bóg się nam odsłania, odpowiada na nasze najgłębsze tęsknoty, zabiera nasze winy, ocala od śmierci, daje dostęp do miłości, która jest silniejsza niż śmierć. Boża mądrość, zarazem ubóstwiająca i uczłowieczająca, jest ogniem z góry, niebieskim płomieniem, który Pan pragnie dziś zapalić na nowo w naszych sercach.

– pisze Anthony Lynn Lilles w Ogień z nieba. Dar kontemplacji (tytuł oryginalny: Fire from Above: Christian Contemplation and Mystical Wisdom).

Pokorna modlitwa, ukazana w tej książce, przywołuje ogień z góry. Uczy życia zakorzenionego w modlitwie i zwiększania świadomości obecności Boga – najgłębszego celu modlitwy. Jak podkreśla autor, odbycie tej podróży jest niezbędne do osiągnięcia wyżyn świętości, do których zostaliśmy stworzeni. Ta książka w tym z pewnością pomaga.

W Ogień z nieba. Dar kontemplacji dziekan akademicki ze St. John’s Seminary w Kalifornii pokazuje, jak w ramach katolickiej tradycji duchowości całe swoje życie poświęcić rozmowie ze Zmartwychwstałym Panem.

Za wzór i inspirację stawia mądrość wielkich świętych i mistyków, dzięki którym możemy iść drogą odkrywania Boga, wyrzekania się dumy i zwracania się do Boga z pokornym zaufaniem.

Autor podkreśla, że to właśnie modlitwa kontemplacyjna odpowiada na najgłębsze ludzkie potrzeby. Pokazuje, jak rozwija się tajemnica modlitwy i jak Bóg zapewnia heroiczny poziom odwagi i głębokiej wewnętrznej determinacji poprzez pokorne i wytrwałe oddanie. Poleca przyjrzenie się temu, w jaki sposób duchowe bitwy i oschłość w modlitwie są niezbędne do osiągnięcia komunii z Bogiem.

Na kartach tej książki odkryć można również: Dlaczego znalezienie czasu na modlitwę jest zawsze możliwe i konieczne, nawet gdy życie jest zabiegane? W jaki sposób właściwe korzystanie z sakramentów może uczynić serce bardziej podatnym na zbawczą moc Boga, jednocześnie chroniąc je przed złem? Jakie są praktyczne sposoby konfrontacji z samooszukiwaniem się i innymi wyzwaniami dla modlitwy kontemplacyjnej? Jak wykorzystać przebaczenie i znoszenie trudności jako skutecznych środków do duchowej dojrzałości? Jak inspirować się osobą Matki Bożej w życiu wiary? Jak się modlić, tzn. wielbić Boga całym swoim istnieniem, by zyskać spełnienie i szczęście?

Książka składa się z 20 rozdziałów, zwieńczonych świadectwem o dziele św. Jana Pawła II.

Książka ta skłania nas do refleksji nad ważnymi pyta­niami: co to znaczy, że możemy rozmawiać serce-do-serca z Tym, który stworzył niebo i ziemię, gwiazdy i planety? Co dar modlitwy mówi nam o Bogu, o nas samych i o sen­sie naszego życia i historii?

– napisał w Słowie wstępu José H. Gomez, arcybiskup Los Angeles..

Patronat nad książką objęli:

„Przewodnik Katolicki”, miesięcznik „W drodze”, „Wszystko co Najważniejsze”, „Idziemy”, Aleteia.pl, Misyjne.pl, Dominikanie.pl, Wiara.pl, Liturgia.pl, Radio Emaus, Radio Nadzieja, Radio Doxa

O autorze:

Anthony Lynn Lilles – amerykański teolog katolicki, mąż i ojciec. Jest dziekanem w Saint John’s Seminary w Camarillo (USA) i doradcą akademickim w Juan Diego House. Ukończył studia na Franciscan University w Steubenville i doktoryzował się w Angelicum w Rzymie. Jego duchowość kształtowali karmelitańscy doktorzy Kościoła i św. Elżbieta od Trójcy Świętej. Wraz z Danem Burke z telewizji EWTN pomógł w założeniu Avila Institute for Spiritual Formation, który prowadzi m.in. kursy online dla studentów z całego świata.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze