Dwight Longenecker – „Różaniec”

Dwight Longenecker – „Różaniec”

Modlitewnik dla wymagających katolików!

Powtarzalność różańca, która pozwala wejść w stan głębokiej medytacji, jest siłą tej modlitwy, ale może też prowadzić do znużenia i rozproszenia. Skutecznym antidotum jest koncentracja na wybranej intencji. Dwight Longenecker proponuje, by była nią walka ze złem w otaczającej nas codzienności. Dwadzieścia rozdziałów książki Różaniec. Duchowa walka o zbawienie świata (Praying the Rosary for Spiritual Warfare) odpowiada liczbie tajemnic różańcowych – w każdym z nich autor zestawia tajemnicę z różnymi odmianami zła w naszym życiu.

Rozdziały rozpoczynają krótkie komentarze do fragmentów Pisma Świętego, odnoszące się do konkretnej tajemnicy różańca. Następnie przedstawione jest „świadectwo z pola walki”, czyli doświadczenia osób, które zetknęły się z danym rodzajem zła. W kontrze czytelnik otrzymuje „rozważanie o zwycięstwie”, będące świadectwem z życia Jezusa, a także jasne „wskazówki do walki” ze złem. Rozdziały kończą się modlitwą, zamykającą każdą dziesiątkę różańca.

Autor pokazuje, w jaki sposób nauka płynąca z Biblii została wypaczona przez współczesność – jak choćby seksualna amoralność, podziały i nienawiść, przemoc, demoralizacja, materializm. Daje jednak konkretne rozwiązania i przekonuje, że modlitwa to potężny oręż. Musimy tylko wiedzieć, jak go wykorzystać. Ta książka właśnie tego uczy.

Chcąc przeciwdziałać ciemności – zapalamy lamę. Zimnu – rozpalamy ogień. Analogicznie też powinniśmy czynić ze złem. Najlepszym sposobem na walkę ze złem jest właśnie modlitwa, która uczy nas zauważania i doceniania dobra, piękna oraz autentyczności. Potwierdzają to święci, którzy są jednogłośni w tym twierdzeniu. Za przewodnika i dowódcę w tej walce obierają sobie Matkę Jezusa, która chroni nas i kieruje nami jako najskuteczniejszy wojownik w walce z Szatanem.

Szatan boi się Dziewicy Maryi bardziej niż ludzi i aniołów, ale – w pewnym sensie – także bardziej niż samego Boga. I nie chodzi o to, że gniew, siła i nienawiść Boga są nieskończenie większe niż w wypadku Dziewicy Maryi, ponieważ jej doskonałość ma granice; chodzi przede wszystkim o to, że Szatan w swej dumie cierpi nieskończenie bardziej, gdy zostaje pokonany i ukarany przez skromną i pokorną sługę Bożą, jej pokora upokarza go bardziej niż Boża siła.

(fragment książki)

Tajemnice radosne

Zwiastowanie: Seksualna amoralność
Nawiedzenie: Aborcja
Narodzenie: Sztuczne zapłodnienie
Ofiarowanie: Wykorzystywanie dzieci
Odnalezienie Jezusa: Tragedie nastolatków

Tajemnice światła

Chrzest: Antychryści i fałszywe religie
Wesele w Kanie: Grzechy przeciwko małżeństwu
Głoszenie: Choroba
Przemienienie: Kłopoty z tożsamością
Ustanowienie Eucharystii: Podziały i nienawiść wśród świętych

Tajemnice bolesne

Modlitwa w Ogrójcu: Zwątpienie, lęk i prześladowanie
Biczowanie: Więzienie i tortury
Cierniem ukoronowanie: Drwiny, upokorzenie i znęcanie się nad biednymi
Droga krzyżowa: Wojna, gangi i przemoc
Śmierć Jezusa: Morderstwo, egzekucja i ludobójstwo

Tajemnice chwalebne

Zmartwychwstanie: Zanieczyszczenie środowiska i demoralizacja
Wniebowstąpienie: Dusze w czyśćcu
Zesłanie Ducha Świętego: Ideologie oszustwa i kradzieży
Wniebowzięcie: Materializm
Ukoronowanie Maryi: Demoralizacja i potępienie ludzkości

O autorze

Dwight Longenecker – ksiądz, mówca, pisarz i bloger (dwightlongenecker.com). Wychowany w domu ewangelickim w Pensylwanii, ukończył teologię na Oksfordzie i został anglikańskim księdzem. W 1995 roku wraz z rodziną wstąpił do Kościoła katolickiego, a w 2006 roku w USA, na mocy przepisów duszpasterskich,  został wyświęcony na księdza. Obecnie służy w parafii przy kościele Matki Bożej Różańcowej w Greenville w Karolinie Południowej. Autor tekstów do gazet i serwisów internetowych, częsty gość i komentator w programach radiowych i telewizyjnych.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze