„Magia. Pomiędzy zabobonem a zagrożeniem duchowym”, Radosław Broniek OP

Żyjemy w świecie coraz mniej chrześcijańskim, w którym istnieje wiele różnych religii i duchowości. Na popularności nie traci również magia, którą praktykuje coraz więcej osób, w tym chrześcijanie. Celem tej książki jest przede wszystkim udzielenie odpowiedzi na pytania: Czym tak naprawdę jest magia i co odróżnia ją od religii? Co na ten temat mówią Biblia i nauka Kościoła? Jakie zagrożenia duchowe wynikają z oddawania się praktykom magicznym? Jaki mają one wpływ na naszą wiarę i sposób myślenia?

Książka z serii „Pszenica i Kąkol

Fundamentalna różnica pomiędzy religią a magią polega na tym, iż pierwsza z nich kieruje nas do Boga, któremu człowiek się dobrowolnie powierza. Bez takiego odniesienia nie może istnieć doświadczenie religijne. Inaczej jest w magii, w której podstawę stanowi pragnienie mocy, chęć panowania nad wszystkim, także nad Bogiem.


napisał Radosław Broniek OP w książce Magia. Pomiędzy zabobonem a zagrożeniem duchowym.

Jest to publikacja, w której znaleźć można m.in. odpowiedzi na pytania o to, czy „złe oko działa”?; Co Kościół mówi o magii?; Czy należy się obawiać uroków, przekleństw i magicznych praktyk?; Czy da się pogodzić magię z wiarą w Chrystusa?

Radosław Broniek OP przedstawia, czym jest magia i jak działa, co w kontekście współczesnego nadmiernego eksponowania kwestii duchowych zagrożeń pozwala spokojnie, i w duchu wiary, zmierzyć się z tą kwestią. W sposób przystępny i zwięzły mówi o fenomenie magii (czarów), od strony samych magów, naukowców, którzy ją badają, ale przede wszystkim prezentuje katolicką interpretację praktyk magicznych.

Autor polemizuje z rozpowszechnionym poglądem mówiącym, że jakiekolwiek zetknięcie się z praktykami magicznymi powoduje automatycznie zagrożenie dla wiary.

Książka skierowana jest do wszystkich katolików, którzy chcą mieć podstawową wiedzę na temat magii i czarów, podaną w pigułce. Wiedzę zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym.

Patronat nad książką objęli:

„Gość Niedzielny”, „Niedziela”, „Przewodnik Katolicki”, miesięcznik „W drodze”, „Idziemy”, dominikanie.pl, liturgia.pl, wiara.pl, misyjne.pl, Radio Nadzieja, Radio Poznań.

O autorze:

Radosław Broniek OP – teolog, wicedyrektor Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów. Ostatnio opublikował m.in. książkę Duchowe bezdroża. Przewodnik po wierze zmutowanej.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze