cytat z książki 12 lekcji św. Tomasza Duchowa mądrość na burzliwe czasy której autorem jest Kevin Vost

LEKCJA SIÓDMA: Miej w nienawiści grzech, kochaj grzesznika

SUMA

Jako naśladowcy Chrystusa jesteśmy prawdziwie powołani do nienawidzenia grzechu z miłości do grzeszników, włączając w to siebie samych. Bóg obdarzył nas naturalnymi, wrodzonymi zdolnościami do odkrywania fundamentalnych praw natury i moralności, a swoją wolę w tych kwestiach jasno wyraził poprzez Objawienie. Jesteśmy wezwani do tego, aby nigdy nie popierać grzesznych zachowań, a niekiedy także do tego, aby sprzeciwiać się im, nawet wtedy, kiedy tego typu zachowania zostają upolitycznione i są gloryfikowane w kulturze popularnej, podczas gdy ci, którzy wypowiadają się zgodnie z własnym sumieniem, mogą być narażeni na oczerniane lub demonizowanie. Pisma św. Tomasza poświęcone temu uczynkowi miłosierdzia względem ciała, jakim jest braterskie upomnienie, uwzględniają wiele różnych niuansów i dlatego mogą pomóc nam w rozmaitych skomplikowanych sytuacjach związanych z wyrażaniem sprzeciwu wobec grzesznych zachowań we właściwym duchu, we właściwy sposób i we właściwym czasie, tak aby służyć miłości i sprawiedliwości. O ile nasze serca muszą być pełne miłości do grzeszników, o tyle nasz intelekt musi być jednocześnie otwarty na dostrzega nie prawdziwych przyczyn i skutków grzesznych zachowań promowanych przez współczesną kulturę. Musimy modlić się za grzeszników, włączając w to siebie samych, i rozpoznawać, jak każdy z sakramentów może nam pomagać w przezwyciężaniu grzechu i w hojnym obdarowywaniu miłością zarówno naszych bliźnich, jak i nas samych, którzy jesteśmy tak podatni na grzech, gdy odrzucamy Boże prawo i łaski.

z książki 12 lekcji św. Tomasza. Duchowa mądrość na burzliwe czasy Kevina Vosta

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze