Ks. prof. Piotr Roszak – „Odkupiciel i Przyjaciel”

Ks. prof. Piotr Roszak – „Odkupiciel i Przyjaciel”

Wydawnictwo W drodze oraz Instytut Tomistyczny (IT) oddają do rąk czytelników kolejne dzieło związane z myślą jednego z najwybitniejszych dominikanów – św. Tomasza z Akwinu. Odkupiciel i Przyjaciel. U podstaw chrystologii soteriologicznej św. Tomasza z Akwinu w świetle „Super Psalmos”, ks. prof. Piotra Roszaka jest wnikliwą analizą medytacji Świętego nad Księgą Psalmów.

Święty Tomasz z Akwinu dosłownie oddychał Psalmami – jako kilkuletni uczeń benedyktyńskiej szkoły na Monte Cassino nauczył się ich na pamięć; jako dominikański zakonnik zaczynał i kończył dzień słowami psalmów; jako wykładowca wyjaśniał ich ukryte znaczenia i zawiłości. Lectura super Psalmos pozwala nam wejść w świat Tomaszowej medytacji nad Księgą Psalmów, a wybitnym i – nie waham się stwierdzić – niezbędnym przewodnikiem po tym świecie jest niniejsza monografia ks. prof. Piotra Roszaka. Czytelnicy, a zwłaszcza teologowie, bibliści i historycy, otrzymują doskonałe i długo wyczekiwane omówienie choćby takich tematów, jak: hermeneutyka biblijna w średniowieczu, komentarze biblijne Tomasza z Akwinu, teologia Psalmów, chrystologia i soteriologia. Zrekonstruowana przez Autora tomistyczna chrystologia soteriologiczna jest czymś więcej niż tylko eksperckim studium historyczno-teologicznym. Monografia ks. P. Roszaka stanowi bowiem niezwykłe świadectwo spotkania dwóch teologów z XIII i XXI w., których zachwyca i fascynuje jedna Osoba – Jezus Chrystus, Syn Boga, Zbawiciel ludzi.

– z recenzji o. dr. hab. Tomasza Gałuszki OP

O autorze

Ks. Piotr Roszak (ur. 1978) – kapłan diecezji toruńskiej, pracuje na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu oraz Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania); członek zwyczajny Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu, założyciel i redaktor naczelny interdyscyplinarnego czasopisma „Scientia et Fides” oraz serii wydawniczej „Scholastica Thoruniensia” (UMK), w której ukazują się polskie tłumaczenia średniowiecznych komentarzy biblijnych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą myśli św. Tomasza z Akwinu (zwłaszcza tzw. tomizmu biblijnego), liturgii hiszpańsko-mozarabskiej oraz historii i znaczenia teologicznego pielgrzymek do Santiago de Compostela. Ostatnio redagował wraz z Jörgenem Vijgenem: Towards a Biblical Thomism. Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology, Pamplona: Eunsa, 2018.

O Instytucie Tomistycznym

IT istnieje od 1958 roku. Założony został przez polskich dominikanów z inspiracji kardynała Stefana Wyszyńskiego, realizuje projekty naukowe, których celem są studia nad polską i europejską tradycją teologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem myśli św. Tomasza z Akwinu.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze