Jarosław Kupczak OP – Amoris laetitia. Konflikt interpretacji

Jarosław Kupczak OP – Amoris laetitia. Konflikt interpretacji

Najważniejsza debata w Kościele od zakończenia Soboru Watykańskiego II

Amoris laetitia. Konflikt interpretacji to kontynuacja wcześniejszej publikacji Jarosława Kupczaka OP Źródła sporu o Amoris laetitia. Stanowi ona wnikliwą analizę spraw związanych z nauczaniem Kościoła w kontekście małżeństwa i rodziny. Dominikanin przygląda się poszczególnym zagadnieniom, rozpoczynając od kontekstu powstania adhortacji i jej treści. Następnie przechodzi do kwestii najbardziej kontrowersyjnych, budzących szereg pytań i żywe zainteresowanie wiernych, jak stanowisko papieża Franciszka w kwestii możliwości przyjmowania komunii eucharystycznej przez osoby rozwiedzione i znajdujące się w powtórnym związku niesakramentalnym. Poddaje krytycznej ocenie trzy różne sposoby rozumienia adhortacji, tj. interpretacji: ciągłości, umiarkowanej zmiany i zerwania. Na koniec zostawia czytelników z pytaniem: Co dalej?

O wyjątkowości publikacji stanowi, charakterystyczna dla wybitnego teologa, bezstronność w ocenie argumentów, intelektualna uczciwość, niepoddawanie się emocjom, które sprzyjają uproszczonym ocenom, oraz miłość do Kościoła.

Jak uchronić się przed relatywizmem moralnym, subiektywizmem i akceptacją poglądów niszczących pedagogiczną dynamikę duchowego wzrostu w Kościele? Książka o. prof. J. Kupczaka stanowi bardzo cenną pomoc w znalezieniu odpowiedzi na powyższe pytania. Pośród różnych, niekiedy fragmentarycznych, prób zgłębienia tych zagadnień, książka ta może być uznana za fachowe i rzetelne, a zarazem napisane w komunikatywny sposób, ujęcie jednego z najbardziej kluczowych teologicznych sporów ostatniej dekady w Kościele katolickim. Odważna analiza treści samej adhortacji, jak również wieloaspektowa prezentacja komentarzy ukazujących się po jej opublikowaniu pozwoliły stworzyć bogatą skarbnicę wiedzy, z której zaczerpnąć mogą wytrawni specjaliści, początkujący teologowie, a także wierni Kościoła i ludzie dobrej woli, poszukujący odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

ks. prof. UAM dr. hab. Maciej Olczyk.

Jak podaje autor:

Źródeł konfliktu interpretacyjnego jest wiele: niektóre interpretacje niezbyt przejmują się konkretnymi sformułowaniami zawartymi w tekście papieskiego dokumentu, inne odchodzą od zasad rozumowania teologicznego. Niewątpliwie, jeśli pytamy o źródła tego konfliktu interpretacyjnego należy też wskazać na ambiwalencję i niejasność samego tekstu adhortacji. To, co jest siłą papieża Franciszka: odwoływanie się do metafor i obrazów, egzystencjalny i bezpośredni styl zwracania się do czytelnika, czasami nie ułatwia precyzyjnego odczytania teologicznego znaczenia tekstu. 

O autorze

Jarosław Kupczak OP (ur. 1964) – profesor nauk teologicznych, kierownik Katedry Antropologii Teologicznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II UPJPII oraz prezes Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Wykłada także w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie. Laureat nagrody „Totus Tuus” (2018). Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazała się jego książka Źródła sporu o Amorislaetitia (2018).  

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze