Nowości W drodze – marzec 2024 r.

Wśród marcowych nowości dominikańskiego Wydawnictwa W drodze znalazły się dwa tytuły, tj. 16. tom serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” – „List św. Jakuba, Pierwszy, Drugi, Trzeci List św. Jana” Kelly Anderson i Daniela Keating’a oraz „Magia. Pomiędzy zabobonem a zagrożeniem duchowym” Radosława Brońka OP.

List św. Jakuba, Pierwszy, Drugi, Trzeci List św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Kelly Anderson, Daniel Keating

Wydawnictwo W drodze kontynuuje uznaną wśród biblistów i miłośników Pisma Świętego 17-tomową serię „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”. 16. tomem serii jest komentarz do Listu św. Jakuba, Pierwszego, Drugiego i Trzeciego Listu św. Jana.

List św. Jakuba

Na pierwszy rzut oka tekst Listu św. Jakuba zawiera jedynie zbiór rad i zachęt dotyczących właściwego postępowania. W gruncie rzeczy jednak przesłanie tekstu św. Jakuba jest o wiele głębsze. Jakub twierdzi, że zmiana zachowania człowieka zaczyna się od przemiany serca. Ponieważ postawy wewnętrzne wpływają na zachowania zewnętrzne, stara się on zgłębić wnętrze człowieka, wyjaśniając, gdzie powstają złe skłonności, jak z nimi walczyć, jak podążać drogą do dojrzałości, jak stwierdzać, czy ktoś się posuwa do przodu, czy cofa, i ostatecznie, jak osiągnąć zbawienie.

Pierwszy, Drugi, Trzeci List św. Jana

Celem Pierwszego Listu św. Jana jest oznajmienie w prosty sposób, jakie przymioty mają ci, którzy należą do Boga Ojca. Innymi słowy, św. Jan ukazuje w tym liście podstawowe kryteria pozwalające odróżnić tych, którzy prawdziwie należą do Boga, od tych, którzy do Niego nie należą.

Jan napisał ten list nie tylko w celu objaśnienia znamion prawdziwego chrześcijanina. Jego głównym celem było wprowadzenie czytelników w głębsze współuczestnictwo, czyli komunię z Bogiem (życie wieczne) i ze sobą nawzajem.

Drugi List św. Jana zajmuje się „prawdą”, która jest „w nas”, ale jest ona także czymś, w czym „chodzimy”. Według Jana „prawdą” jest sam Jezus Chrystus, prawda o Nim oraz prawdziwy sposób życia, do którego prowadzenia On nas wezwał. Autor zwraca także uwagę na przykazanie wzajemnej miłości oraz nakłania czytelników do chodzenia w miłości i zachowywania przykazań.

Na pierwszym planie Trzeciego Listu św. Jana znajdują się relacje, w szczególności między przełożonymi w pierwotnym Kościele. Czytając ten list, mamy wgląd w osobistą komunikację Jana w kwestii relacji i wyzwań w jednym z Kościołów lokalnych.

Redaktorem naukowym polskiego wydania tego tomu serii jest ks. prof. dr hab. Adam Kubiś.

Magia. Pomiędzy zabobonem a zagrożeniem duchowym, Radosław Broniek OP

Książka z serii „Pszenica i Kąkol”

Żyjemy w świecie coraz mniej chrześcijańskim, w którym istnieje wiele różnych religii i duchowości. Na popularności nie traci również magia, którą praktykuje coraz więcej osób, w tym chrześcijanie. Celem tej książki jest przede wszystkim udzielenie odpowiedzi na pytania: Czym tak naprawdę jest magia i co odróżnia ją od religii? Co na ten temat mówią Biblia i nauka Kościoła? Jakie zagrożenia duchowe wynikają z oddawania się praktykom magicznym? Jaki mają one wpływ na naszą wiarę i sposób myślenia? 

Jest to publikacja, w której znaleźć można m.in. odpowiedzi na pytania o to, czy „złe oko działa”?; Co Kościół mówi o magii?; Czy należy się obawiać uroków, przekleństw i magicznych praktyk?; Czy da się pogodzić magię z wiarą w Chrystusa?

Radosław Broniek OP przedstawia, czym jest magia i jak działa, co w kontekście współczesnego nadmiernego eksponowania kwestii duchowych zagrożeń pozwala spokojnie, i w duchu wiary, zmierzyć się z tą kwestią. W sposób przystępny i zwięzły mówi o fenomenie magii (czarów), od strony samych magów, naukowców, którzy ją badają, ale przede wszystkim prezentuje katolicką interpretację praktyk magicznych.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze