„Cały Twój. Inspiracje do modlitwy różańcowej”, praca zbiorowa

Rozważania różańcowe „Cały Twój” są owocem wspólnej modlitwy rekolekcyjnej fraterni świeckich dominikanów z bułgarskiej Sofii. To zbiór cytatów z ewangelii, listów apostolskich, Księgi Psalmów, Księgi Izajasza, mszału, Akatystu ku czci Bogurodzicy, uzupełnionych m.in. o litanie. „Cały Twój” to pomoc dla księży oraz inspiracja do indywidualnej modlitwy różańcowej.

W różańcu możemy przekroczyć granicę pomiędzy wiedzą o Chrystusie a poznaniem Jego samego. By to osiągnąć, należy podczas odmawiania kolejnych tajemnic skupić się na uświadamianiu sobie Jego żywej obecności. W ten sposób będziemy ćwiczyć się w kontemplacji, którą słusznie uważa się za najwyższą formę modlitwy. W niej najistotniejsze jest przyjmowanie darów obecności Boga – tego, co zechce nam objawić.

– napisał we Wprowadzeniu Tomasz Grabowski OP.

I dodał:

Najświętsza Maryja Panna chętnie dzieli się swoją miłością do Jezusa z tymi, którzy odmawiają różaniec, a przez to dzieli się z nimi swoją znajomością Pana. Wystarczy nie skupiać się zbytnio na własnych potrzebach wyrażanych w prośbie, a uświadamiać sobie obecność Syna Bożego, który opowiedział nam o sobie w tajemnicach opisanych w Ewangelii.


Wspólnota świeckich pragnących żyć charyzmatem św. Dominika Guzmána zaczęła się kształtować w Sofii pod koniec lat 80. XX w. Dominikańscy tercjarze spotykają się tam regularnie od roku 1991. Fraternię erygowano w 2005 r., a jej patronką została św. Katarzyna Aleksandryjska. Od 2014 r. wspólnota ta wchodzi w skład Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, która troszczyła się o bułgarskich tercjarzy przez wszystkie te lata. Członkami fraterni są osoby rytu rzymskiego i greckiego. Ta birytualność to specyfika, którą wszyscy chcieliby zachować. W Polsce Bractwo Różańcowe najwcześniej powstało we Wrocławiu (1481 r.). W niedługim czasie zawiązały się następne przy kościołach dominikańskich, między innymi w: Krakowie i Lwowie (1484 r.), Gdańsku (1499 r.), Sandomierzu (1597 r.), Warszawie (1604 r.), Gidlach (1616 r.), Poznaniu (1630 r.). Do  wspólnot należą osoby, które podjęły decyzję, by w ciągu tygodnia odmawiać piętnaście tajemnic różańcowych w intencji wszystkich Bractw Różańcowych na świecie i zakonu dominikanów.

Dzięki tej książce można zyskać nowe spojrzenie na medytację chrześcijańską, zacząć praktykować modlitwę różańcem, a w przyszłości – podjąć decyzję o dołączeniu do dominikańskiego Bractwa Różańcowego.

„Wstęp” zawierający m.in. historię modlitwy różańcowej napisał Michał Szałkowski OP, Prowincjalny Promotor Różańca. Książka zawiera ryciny: Albrecht Dürer (1471–1528), ze zbiorów Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

Patronat nad książką objęli:

„Przewodnik Katolicki”, Tygodnik „Idziemy”, miesięcznik „W drodze”, dominikanie.pl, Radio Nadzieja, Radio Doxa, Radio Emaus.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze