Zofia Fenrych

urodzona w 1983 r. – doktor historii, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.

Autorka pracy doktorskiej Duszpasterstwo akademickie w życiu młodzieży studenckiej Szczecina w latach 1947-1990. Zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży w zakresie historii najnowszej Polski, a także wspomaganiem nauczycieli w tym zadaniu.

Mieszka w Szczecinie.