Tomasz Mika OP

urodzony w 1977 r. – polski dominikanin, rekolekcjonista, duszpasterz akademicki i opiekun katechumenatu, pracuje w Witebsku na Białorusi.

Życzenia imieninowe przyjmuje 3 lipca.