Zdjęcie Thomasa Josepha White'a OP

Thomas Joseph White OP

urodzony w 1971 r. w Georgii, USA – dominikanin, doktor habilitowany teologii, wykładowca w Angelicum, od 2021 r. rektor Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, dyrektor Instytutu Tomistycznego w Rzymie, od 2011 r. członek Papieskiej Akademii im. św. Tomasza z Akwinu, w czerwcu 2022 roku został wybrany prezesem Akademii Teologii Katolickiej na lata 2022-2023, od 2023 roku Mistrz Świętej Teologii.

Dorastał jako jedynak w domu dwóch tradycji religijnych – jego matka była protestantką, a ojciec żydem. Mimo, że dobrze poznał oba wyznania, nie czuł się związany z żadną z nich.

We wczesnej młodości interesował się różnymi religiami, chciał zrozumieć dzielące je różnice. Poszukiwania te odbywał raczej na poziomie intelektualnym niż duchowym. Nie uważał się za ateistę, ale istnienie Boga nie było dla niego sprawą wielkiej wagi.

Podczas pierwszego roku studiów zainteresował się buddyzmem i indyjską metafizyką. Zgłębianie wschodniego mistycyzmu doprowadziło go do postaci Thomasa Mertona OCSO, tematyki zachodniego mistycyzmu i chrześcijańskich form medytacji.

Jego ostateczne nawrócenie dokonało się niekonwencjonalnie – w bibliotece, podczas lektury książki Karla Bartha. Kiedy skończył czytać, wrócił do akademika, pomodlił się i następnego poprosił kapelana college’u o chrzest. Ostatecznie został włączony do wspólnoty protestanckiej w Wielkanoc.

Przyjęcie chrztu nie zmieniło jego zaangażowania w studiowanie religii. Zaczął interesować się wczesnym chrześcijaństwem, poszukując w jego historii źródeł późniejszej myśli. Zafascynowały go pisma Ojców Kościoła przejawiające ich wyjątkową intuicję i teologiczną głębię. Dostrzegł kontynuację ich myśli w nauce Kościoła katolickiego i powoli zaczął rozumieć myśl, którą dawniej oceniał jako dziwną. Przyciągnęły go takie jej elementy jak papiestwo, oddawanie czci Matce Bożej i sakramenty, w szczególności Eucharystia. Poszukiwania doprowadziły go do prac największych teologów – Josepha Ratzingera, Hansa Ursa von Balthasar, Karla Rahnera, Jana Pawła II czy Johna Henry’ego Newmana.

Poczucie prawdziwego spełnienia odnalazł w małym benedyktyńskim klasztorze, do którego pojechał na rekolekcje. Bracia oczarowali go nie tylko wysokim stopniem intelektualnej przenikliwości, ale także pięknem liturgii, chorału gregoriańskiego i głębokim życiem modlitwy.

Oficjalnie na katolicyzm przeszedł w Wielkanoc 1993 roku, a 10 lat później wstąpił do zakonu dominikanów.

Naukowo interesują go tematy związane z metafizyką tomistyczną i chrystologią oraz dialog ekumeniczny rzymskokatolicko-reformatorski. Mieszka w Rzymie.

Why Study Theology at the Angelicum in Rome? Fr. Thomas Joseph White OP

Jest autorem wielu publikacji naukowych i książek. Jedna z nich Światło Chrystusa. Wprowadzenie do katolicyzmu ukazała się w polskim tłumaczeniu nakładem Wydawnictwa W drodze.

Thomas Joseph White OP jest członkiem dominikańskiego zespołu The Hillbilly Thomists z Prowincji św. Józefa (The Province of St. Joseph; The Eastern Province).