Ronald K. Tacelli SJ

Karl Rahner

(ur. 5 marca 1904 r. we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech – zm. 30 marca 1984 r. w Innsbrucku, Austria) – Karl Josef Erich Rahner SJ, niemiecki jezuita, teolog i duchowny katolicki, jeden z najbardziej wpływowych teologów XX wieku.

Po maturze w 1922 roku wstąpił do zakonu, pierwsze śluby złożył 27 kwietnia 1924 roku. W latach 1925-1929 uczył młodszych seminarzystów łaciny i greki. Po święceniach kapłańskich w 1932 roku obronił doktorat w Innsbrucku, tam też zdobył habilitację, a w 1964 roku został profesorem zwyczajnym.

Pracował jako duszpasterz licznych wiejskich parafii, był docentem dogmatyki w wyższej szkole zakonnej w Pullach, a w latach 1948-1949 profesorem zwyczajnym dogmatyki i historii dogmatów w Innsbrucku. W kwietniu 1964 roku objął Katedrę Chrześcijańskiej Wizji Świata i Filozofii Religii w Monachium. Do emerytury wykładał dogmatykę i historię dogmatów na uniwersytecie w Münster. W 1971 roku został profesorem honorowym Wyższej Szkoły Filozoficznej w Monachium.

W 1963 roku papież Jan XXIII wybrał go do grona teologów biorących udział w przebiegu Soboru Watykańskiego II. Rahner SJ odegrał istotną rolę w trakcie soboru. Za swój naukowy dorobek otrzymał 15 doktoratów honoris causa.

Pochowany został w krypcie kościoła jezuitów. Pozostawił po sobie ponad cztery tysiące dzieł. Rok po śmierci Rahnera całe archiwum jego prac zostało zebrane na wydziale dogmatyki w Innsbrucku. Później przeniesiono je do Monachium, gdzie opiekują się nim miejscowi jezuici.

Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazało się polskie tłumaczenie jego książki Czy wierzysz w Boga? (2015).