Tadeusz Żukowski

urodzony w 1955 r. w Gwardiejsku nad Pregołą, dawnym Tapiau w pobliżu Królewca – poeta, scenarzysta, eseista, reżyser filmów dokumentalnych.

Członek PEN Clubu, był zastępcą redaktora naczelnego „Czasu Kultury”. W latach 90. zajął się realizacją filmów dokumentalnych dla telewizji, m.in. o Czesławie Miłoszu, Kazimierze Iłłakowiczównie, Rafale Wojaczku.