Szczepan Twardoch

urodzony 23 grudnia 1979 r. – Ślązak, pisarz i publicysta.

Publikował w „Opcjach”, „Życiu”, „Gazecie Polskiej”, „Frondzie”, „Christianitas”, „Arcanach”, „Broni i Amunicji”, „Strzale”, „Czasie Fantastyki”, „Nowej Fantastyce”, „Science Fiction” oraz „FAArt”.

Wydał powieść Przemienienie, zbiór opowiadań Prawem wilka.

Mieszka w Pilchowicach na Górnym Śląsku.