Stanisław Grodź SVD

urodzony 23 października 1964 r. w Mikołajkach – werbista, ukończył studia teologiczne w specjalizacji religioznawstwa na KUL (praca doktorska nt. współczesnych nurtów chrystologii afrykańskiej ukazanych na tle kulturowo-religijnego kontekstu Afryki), studiował zagadnienia afrykańskich religii w School of Oriental and African Studies w Londynie oraz problematykę kontaktów chrześcijańsko-muzułmańskich w Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations, University of Birmingham.

Do Zgromadzenia Słowa Bożego wstąpił w 1984 r.

Wykładowca KUL, mieszka w Lublinie.