Ronald K. Tacelli SJ

Robert Hemfelt

razem z Frankiem Minirthem i Paulem Meierem pracuje w jednej z największych klinik psychiatrycznych na świecie – Minirth-Meier w Dallas (Teksas).

Stworzyli autorski, dziesięciostopniowy program terapii uzależnień i współuzależnień oraz opublikowali wiele książek na tematy związane z tą problematyką. Jedna z nich – Miłość to wybór. O terapii współuzależnień – ukazała się w polskim tłumaczeniu nakładem Wydawnictwa W drodze.