Rafał Malarski

urodzony w 1951 r. – sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego.

W latach 1969-1973 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od połowy lat 70. pracował jako sędzia okręgowy, po wprowadzeniu stanu wojennego, jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Sądzie Rejonowym w Ostródzie został usunięty ze stanowiska sędziego. Wrócił do zawodu po Okrągłym Stole, najpierw w Sądzie Rejonowym w Ostródzie, potem w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, a od 2002 roku w Sądzie Najwyższym.