prof. Andrzej Zoll

urodzony 27 maja 1942 r. w Sieniawie – polski prawnik, profesor nauk prawnych, karnista i konstytucjonalista, działacz społeczny, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (1991-1993), sędzia i prezes (1993-1997) Trybunału Konstytucyjnego, rzecznik praw obywatelskich (2000-2006).

W 1989 roku uczestniczył w pracach Okrągłego Stołu, współtworzył i nadzorował pierwsze w wolnej Polsce przepisy dotyczące m.in. przeprowadzania wyborów. W ciągu kolejnych kilkunastu lat sprawował funkcje przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, sędziego i przewodniczącego Trybunału Stanu oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor wielu opracowań z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego, a także ciepło przyjętej przez czytelników książki wspomnieniowej Zollowie. Opowieść rodzinna (2011).