Piotr Janas OP

Piotr Janas OP

urodził się w roku 1980 w Łodzi – magister ekonomii SGH, magister prawa UW, magister teologii UPJPII w Krakowie, doktor nauk społecznych Angelicum, wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Angelicum w Rzymie.

Do Zakonu wstąpił w 2009 roku.

21 czerwca 2021 r. Piotr Janas OP obronił na Wydziale Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza w Rzymie pracę doktorską pt.: Określanie znaczenia pracy w oparciu o personalizm i etykę cnót (Framing Meaningful Work with Personalism and Virtue Ethics). Promotor doktoratu, s. prof. Helen Alford OP, wyraziła swój wielki podziw dla doktoranta, konkludując, iż sama chciałaby obronić pracę doktorską tak wysokiej jakości. Warto zauważyć, że o. Piotr napisał swoją pracę w rekordowo szybkim tempie trzech lat, prowadząc przy tym równolegle zajęcia dydaktyczne.

Współautor książki Quodlibet [co się podoba]. Studia dominikańskie, która ukazała się nakładem Wydawnictwa W drodze.

Życzenia imieninowe przyjmuje 29 czerwca.