Petro Balog OP

urodzony w 1977 r. w Mukaczewie na Zakarpaciu (Ukraina) – dominikanin, teolog, dyrektor i wykładowca Instytutu Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie (od 2019 r.).

Petro Balog wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego 1997 roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 2004 r. w Kijowie. Studiował w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie i na dominikańskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie.

Wykładowca w seminarium greckokatolickim w Kniażyczach pod Kijowem, Akademii Teologicznej w Kiszyniowie (Mołdawia) oraz w Instytucie Teologicznym w Gródku (Diecezja Kamieniecko-Podolska, Ukraina).

Petro Balog OP jest autorem książki Віра шукає розуміння. Подорож стежками пізнання (Wiara szukająca zrozumienia. Podróż przez szlaki wiedzy) oraz redaktorem pisma „Verbum”.

12 grudnia 2019 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ojciec Balog OP obronił swój doktorat pt. Problem „podwójnej koinonii” między Kościołami tradycji Kijowskiej na Ukrainie, który został napisany na seminarium naukowym z eklezjologii i teologii ekumenicznej pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Kochaniewicza OP. Obronie przewodniczył ks. prof. Jarosław Moskałyk. Autor doktoratu, przedstawiając tezę swojej pracy w czasie obrony, streścił jej problematykę w zdaniu: „Możliwość połączenia rzymskich katolików, grekokatolików i prawosławnych w jeden Kościół”. Dopowiedział, że choć jest to palący problem współczesności, to idea nie jest nowa, dlatego praca śledzi tę problematykę w historii i rozpatruje jej aktualne uwarunkowania, ze świadomością, że tytułowa koinonia, to raczej marzenie, niż realna perspektywa.

Nakładem Wydawnictwa W drodze ukaże się praca doktorka Petro Baloga OP pt. Podwójna koinonia. Projekt połączenia Kościoła greckokatolickiego i Kościołów prawosławnych na Ukrainie.

Petro Balog OP był bohaterem odcinka serii reportaży „Dominikańska Ukraina. Rozmowy o. Pawła Kozackiego OP”.

Dominikańska Ukraina [2] II Wikariat Ukrainy – Kijów