Patrycja Gradzi CSFN

siostra nazaretanka, magister teologii, katechetka, opiekunka bierzmowanych i scholi w parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie.