Nicholas Lash

(ur. 6 kwietnia 1934 r. – zm. 11 lipca 2020 r.) – angielski teolog rzymskokatolicki, służył w armii brytyjskiej (1951-1957), był księdzem (1957-1975), po odejściu z kapłaństwa został wykładowcą teologii na Uniwersytecie w Cambridge.

Był jednym z najwybitniejszych współczesnych katolickich teologów brytyjskich. Doskonały znawca dzieł św. Tomasza z Akwinu, a także współczesnych teologów takich jak Karl Rahner i Karl Barth. Znaczący wpływ na jego myśl teologiczną miała współczesna filozofia, zwłaszcza Wittgenstein. Autorem licznych publikacji. Przez wiele lat na stałe współpracował z „The Tablet”.

Mąż i ojciec.

Nicholas Lash w swoich wykładach jest intrygująco wyrazisty i prowokująco polemiczny. Z wyspiarską elegancją wytyka współczesnym prądom myślowym przyjęte milcząco nonsensowne założenia. Precyzyjnym narzędziem logicznej analizy dowodzi, że milczenie o rzeczach najważniejszych jest barbarzyństwem, antyhumanizmem, a nawet nihilizmem. Równocześnie roztacza wizję ponowoczesnego uniwersalizmu chrześcijaństwa, jego misji spotkania z innymi i głoszenia Słowa.

Nicholas Lash, pierwszy i jedyny katolicki teolog wśród profesorów teologii – tradycyjnie anglikańskiego – wydziału uniwersytetu w Cambridge, należy do najbardziej wykształconych, najmądrzejszych i najprzenikliwiej myślących ludzi, jakich znam. Profesor mający opinię niezwykle surowego egzaminatora i znakomitego mówcy, znany jest ze swego typowo angielskiego poczucia humoru, suchego, intelektualnego, często kąśliwie ironicznego. Jego studenci i przyjaciele w czasie wykładu zawsze nieco podświadomie czekają na moment, kiedy po dłuższej argumentacji zmierzającej w jednym kierunku wypowie, unosząc w górę palec wskazujący, swoje charakterystyczne „ale”…

ks. Tomáš Halík o autorze.

Książka Lasha Pytanie o Boga. Świętość, mowa i milczenie ukazała się nakładem Wydawnictwa W drodze.