Mirosław Sander OP

urodzony w 1975 r. w Grodzisku – dominikanin, doktor prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie, przeor klasztoru św. Jacka w Warszawie, prawnik Polskiej Prowincji Dominikanów, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego w Krakowie.

Życzenia imieninowe przyjmuje 24 sierpnia.

Produkt dodany do koszyka

Polecane przez W drodze