Marek Marczewski

teolog świecki, absolwent Wydziału Teologii KUL.