Marek Helbin OP

urodzony w 1977 r. – polski dominikanin, od marca 2020 r. przeor klasztoru św. Marcina w niemieckim Freiburgu, biegle posługuje się językiem niemieckim, dotychczas przez lata pracował w klasztorach w Monachium i Freiburgu.

Klasztor St. Martin jest jednym z najstarszych konwentów dominikańskich w Niemczech, jest także siedzibą prowincjała niemieckiej prowincji południowej Zakonu.

Po nowicjacie w Poznaniu i studiach filozoficzno-teologicznych w Warszawie oraz Krakowie ojciec Helbin OP przyjął święcenia kapłańskie w 2005 roku. Od tego czasu pracuje w parafii w Monachium. W latach 2007-2010 mieszkał we wspólnocie dominikanów we Fryburgu i był zaangażowany w duszpasterstwo w parafii św. Marcina. Od listopada 2019 jest współpracownikiem w duszpasterstwie Fryburga Wschodniego.

Życzenia imieninowe przyjmuje 18 czerwca.