Marcin Zych

urodzony w 1973 r. – botanik, ekolog roślin, pracownik Ogrodu Botanicznego Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w biologii ewolucyjnej roślin, jest jednym z inicjatorów ruchu „Nauka dla przyrody”, zajmuje się edukacją i upowszechnianiem wiedzy z zakresu biologii, ekologii i ochrony przyrody.

Od 2016 roku jest autorem nadawanych w radiowej Trójce pogadanek z cyklu Życie intymne roślin.

Wykład inauguracyjny Jak intymne życie roślin wpływa na dobrostan ludzi