Małgorzata Swędrowska

urodzona w 1974 r. – absolwentka pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych, trenerka, autorka książek dla dzieci i publikacji dla nauczycieli, animatorka warsztatów literackich i spotkań z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Prowadzi serię Czytanie znienacka pomagającą rodzicom wprowadzić swoje pociechy w świat literatury.

Jest twórczynią koncepcji czytania wrażeniowego, „czyli sposobu na inicjowanie spotkań czytelniczych, łączących przeżycie tekstu literackiego z ruchem, rytmem, rymem i emocjami. Czytanie wrażeniowe to jednak przede wszystkim budowanie więzi dorosłego-czytacza-opowiadacza-interpretatora książki z dzieckiem lub grupą dzieci. Zaproszenie małych odbiorców do współtworzenia klimatu czytania poprzez wspólne otwieranie lektury za pomocą „hasła”, dopowiadania wybranych słów oraz wyrażania siebie w mimice twarzy, integracyjnych tańcach i innych formach aktywności fizycznej”.

Kiedy moje dziecko nauczy się czytać?

Otrzymała nominację Polskiej Sekcji IBBY (2016) do nagrody za upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz nagrodę Pegazik (2018) za szerzenie idei czytania rodzinnego i grupowego. 

Pisanie wynika z obserwacji dzieci i ich potrzeb. Jest tyle spraw, które my dorośli musimy opowiedzieć dzieciom, by umiały pięknie żyć w świecie wartości i poczuciu sensu, a jednym z narzędzi do takich opowieści jest właśnie książka.

Miłośniczka gór, żona i mama czwórki dzieci, z wielką pasją czyta dzieciom i dorosłym.

Niespodziankowe bajki czytają autorzy

Z Wojciechem Prusem OP napisała książkę Niespodziankowe bajki. Wielkie prawdy w małych opowiastkach.