ks. prof. Janusz Nawrot

urodzony 10 maja 1960 r. – ksiądz archidiecezji poznańskiej, profesor nauk teologicznych, specjalista w zakresie egzegezy Starego Testamentu i pomocniczych nauk biblijnych, profesor na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, aktywny popularyzator Pisma Świętego.

Autor komentarza do Pierwszej Księgi Machabejskiej w serii Nowy Komentarz Biblijny.

Mieszka w Poznaniu.