fot. archiwum redakcji

ks. Janusz Królikowski

urodzony w 1962 r. w Mielcu – kapłan diecezji tarnowskiej, teolog, mariolog, dziekan tarnowskiej Sekcji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Teologicznego Oddział w Tarnowie. Współzałożyciel i redaktor naczelny „Studiów Regionalnych” (2007), sekretarz redakcji „Tarnowskich Studiów Teologicznych” (1997).