ks. Adam Świeżyński

urodzony w 1974 r. – duchowny archidiecezji gdańskiej, redaktor naczelny czasopisma filozoficznego „Studia Philosophiae Christianae” (od 2020 r.).

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Specjalności naukowe ks. Adama Świeżyńskiego to filozofia nauki, filozofia przyrody, filozofia religii, problematyka cudu, filozofia biblijna.