Kazimierz Grzegorczyk

właściciel rodzinnej farmy produkującej rośliny do ogrodów rekreacyjnych.