Katarzyna Matyja

urodzona w 1991 roku – sekretarz naukowy Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, doktorantka na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie.

Katarzyna Matyja zajmuje się dziejami polskiej prowincji dominikanów w XX wieku, przygotowuje rozprawę nt. dominikanów krakowskich w okresie wojny światowej.

Nakładem Wydawnictwa W drodze, jako 23 tom serii Studia i źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie pod redakcją Tomasza Gałuszki OP, ukaże się jej Magister Fratrum. Cyryl Markiewicz OP (1875-1964).

Produkt dodany do koszyka

Polecane przez W drodze