kard. Józef Glemp

(ur. 18 grudnia 1929 r. w Inowrocławiu – zm. 23 stycznia 2013 r. w Warszawie) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor obojga praw, biskup diecezjalny warmiński (1979-1981), arcybiskup metropolita gnieźnieński (1981-1992), arcybiskup metropolita warszawski (1981-2006), prymas Polski (1981-2009), przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski (1981-2004), od 2006 arcybiskup senior archidiecezji warszawskiej.

W okresie stanu wojennego prowadził mediacje między władzą a przedstawicielami „Solidarności”. Powołał też Prymasowski Komitet Pomocy Internowanym, poparł ideę Okrągłego Stołu. Po zmianach w strukturze terytorialnej Kościoła w Polsce z 25 marca 1992 r. pozostał arcybiskupem-metropolitą warszawskim, ale z zachowaną godnością Prymasa Polski – kustosza relikwii św. Wojciecha (do 2009 r.).

Do 1997 r. był przewodniczącym Rady Głównej, a od 1997 r. przewodniczącym Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Przewodniczył też II Polskiemu Synodowi Plenarnemu.

Był obecny przy wszystkich pielgrzymkach Jana Pawła II do kraju. Wyświęcił 39 biskupów, erygował 80 parafii, konsekrował ok. 30 kościołów, odbudował seminarium duchowne na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Brał udział w konklawe w 2005 r. (wybór Benedykta XVI), na którym był jednym z trzech skrutatorów.

Doktor honoris causa wielu uczelni krajowych i zagranicznych, autor licznych publikacji.

W 2009 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Orderem Orła Białego.

Pochowany 28 stycznia 2013 roku w archikatedrze warszawskiej, w krypcie arcybiskupów warszawskich.