fot. archiwum redakcji

Kalikst Suszyło OP

(ur. 1 stycznia 1921 r. w Sandomierzu – zm. 21 lutego 2008 r. w Czortkowie na Ukrainie) – dominikanin, były magister nowicjuszy w Poznaniu, misjonarz, tłumacz m.in. Żywotu Świętej Katarzyny ze Sieny Rajmunda z Kapui, autor słów i muzyki Pieśni do Matki Bożej Czortkowskiej.

Latem 1995 r., mając już 74 lata, ojciec Suszyło OP przyjechał na Ukrainę, do Mukaczewa, gdzie był ojcem duchownym i spowiednikiem postulantów ukraińskich pragnących wstąpić do Zakonu Kaznodziejskiego. We wrześniu 2000 r. otrzymał asygnatę do Czortkowa, gdzie mieszkał aż do śmierci. Za życia wyraził pragnienie, aby zostać pochowanym wśród męczenników czortkowskich, którzy zginęli 2 lipca 1941 roku.

Daj mi Panie Boże żyć jeszcze troszeczkę, ponieważ jeszcze nie jestem do końca ochrzczony.

Woda chrzcielna jeszcze nie dotarła wszędzie, gdzie dotrzeć powinna.

Jeszcze jest we mnie dużo starego poganina.

– napisał w wierszu.

Gdy otworzyły się możliwości wyjazdu na tereny dawnego Związku Radzieckiego w 1995 roku poprosił o wysłanie go na Ukrainę. W ten sposób chciał wypełnić swój ślub złożony jeszcze na początku życia zakonnego wyjazdu na misje do Chin. Ten ślub był też jego wotum złożonym w intencji powrotu dominikanów do Sandomierza. Przekładu Żywota ojciec Kalikst OP podjął się na prośbę obecnej przeoryszy mniszek dominikańskich z krakowskiego Gródka, siostry Emanueli Sargi OP. Pracował nad nim najpierw w Mukaczewie, później w Czortkowie, w trudnych warunkach, bez niezbędnych pomocy w postaci potrzebnej literatury i możliwości konsultacji. Mimo rozlicznych obowiązków duszpasterskich i słabnącego zdrowia, zdołał swoje dzieło doprowadzić do końca. (…) Ojciec Kalikst zmarł w sześćdziesiątym czwartym roku życia zakonnego, w sześćdziesiątym roku kapłaństwa. Mimo postępującej choroby, trudności w poruszaniu się, nie chciał przyjechać do Polski, gdzie z pewnością znalazłby lepszą opiekę. Uważał, że powinien pozostać do końca wśród tych, którym postanowił służyć jako kapłan i misjonarz.

– czytamy we wstępie Jana Andrzeja Spieża OP do Żywotu Świętej Katarzyny ze Sieny.