Jürgen Moltmann

urodzony 8 kwietnia 1926 r. w Hamburgu – niemiecki teolog protestancki, filozof, pastor ewangelicki, emerytowany profesor teologii systematycznej na wydziale teologii protestanckiej Uniwersytetu w Tybindze.

Wielokrotnie uhonorowany doktoratami honoris causa.

Po polsku ukazała się jego książka Bóg w stworzeniu.