Józef Zborzil OP

urodzony 1 września 1958 r. w Jarosławiu – dominikanin, rekolekcjonista, przeor i proboszcz.

W 1978 r. wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego, w 1983 złożył śluby wieczyste, a rok później otrzymał święcenia kapłańskie.

Wiele lat był proboszczem i przełożonym domu w Monachium. Pracował w Jarosławiu, Rzeszowie i Poznaniu, gdzie był duszpasterzem wspólnoty „Jerozolima”.

Wieloletni spowiednik w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

Mieszka w Krakowie.

Życzenia imieninowe przyjmuje 19 marca.