Jennifer Ferrara

była pastorem Kościoła ewangelicko-luterańskiego w USA, w 1998 roku przeszła na katolicyzm.

Z Patricią Ireland jest współautorką książki The Catholic Mystique: How Fifteen Women Found Fulfillment in the Church, która ukazała się w 2004 roku.