fot. archiwum redakcji

Jan Sokol

urodzony 18 kwietnia 1936 r. w Pradze – czeski filozof, zegarmistrz, informatyk, profesor Uniwersytetu Karola w Pradze, wykłada filozofię i religioznawstwo, dziekan Wydziału Studiów Humanistycznych, mieszka w Pradze.

Zięć Jana Patočki, sygnatariusz Karty 77. Jego droga do filozofii wiodła przez studium biblistyki, dzieł Fryderyka Nietzschego, spotkanie z Janem Patočką. Czerpie z dziedzictwa feonomenologii i personalizmu.