Jan Osiecki

urodzony w 1977 r. – z wykształcenia socjolog (absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW), z zawodu i pasji dziennikarz, sprawozdawca parlamentarny z 12-letnim stażem, związany z „Newsweekiem”, stały współpracownik dwutygodnika „Służba Zdrowia”, redaktor naczelny Miesięcznika Finansowego BANK.