Jakub Turek

urodzony w 1984 r. – absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2022 roku obronił doktorat przygotowany pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Koczerskiej.

Do jego zainteresowań badawczych należą: historia Kościoła i dzieje polskiej prowincji dominikanów w późnym średniowieczu, działalność wybitnych przedstawicieli Zakonu Kaznodziejów i intelektualistów w pierwszej połowie XV stulecia.

Jakub Turek jest autorem artykułów m.in. w „Studiach Źródłoznawczych”, „Przeglądzie Historycznym” oraz „Przeglądzie Tomistycznym”.

W serii Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie ukazała się jego książka Jan Biskupiec z Opatowca (ok. 1377–1452). Dominikanin, spowiednik królewski, biskup chełmski. O. dr. hab. Tomasz Gałuszka OP, prof. UPJPII, napisał o tej książce:

Doktor Jakub Turek ma niezwykłą umiejętność opowiadania historii, dzięki czemu czytelnik od pierwszej aż do ostatniej strony odbywa fascynującą podróż i poznaje brata Jana, który z zakonnika, pochodzącego z małego miasteczka i prowincjalnego dominikańskiego conventiculum, staje się najpierw regensem krakowskiego studium generalnego, następnie prowincjałem jednej z największych prowincji Zakonu Kaznodziejów, a równocześnie doradcą duchowym i politycznym Jagiełły, a w końcu obejmuje urząd biskupa w Chełmie (…). Autor jest mediewistą, który z ogromnym sukcesem i na najwyższym światowym poziomie łączy warsztat historyczny, kodykologiczny, filologiczny oraz teologiczny. W połączeniu zaś z imponującą aktywnością badawczą otrzymujemy historyka mediewistę niemal kompletnego.

Na co dzień pracownik warszawskiego ratusza.