Iwona Taranowicz

socjolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Iwona Taranowicz jest przewodniczącą Sekcji Życia Rodzinnego i Intymności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.