Grzegorz Mazur OP

dominikanin, doktor teologii, duszpasterz Polaków w Galway (Irlandia).

Święcenia kapłańskie przyjął w 2003 r.

Studiował m.in. w Instytucie Bioetyki przy Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie oraz w Instytucie Kennedy’ego na Uniwersytecie Georgetown. Absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Nauk o Rodzinie przy Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie (obronił się w 2008 r.).

Grzegorz Mazur OP od lat pracuje z małżeństwami i rodzinami, m.in. jako prelegent, spowiednik oraz towarzysz, kierownik duchowy.

Autor m.in. Etyczna ocena legalizacji eutanazji w Holandii (2003).

Życzenia imieninowe przyjmuje 3 września.