Grzegorz Mazur

doktor teologii, wcześniej dominikanin, obecnie ksiądz diecezji warszawskiej.

Autor m.in. Etyczna ocena legalizacji eutanazji w Holandii (2003).