Grzegorz Doniec OP

urodzony w 1981 r. – dominikanin, muzyk-instrumentalista, pasjonat liturgii i muzyki liturgicznej, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie klarnetu Janusza Antonika.

Koncertował m.in. z Orkiestrą Państwowej Filharmonii w Krakowie w kraju i za granicą.

Od 2008 roku w Zakonie Kaznodziejskim, w którym rozwija swoje zainteresowania muzyczne, ogniskując się przede wszystkim na teologii chorału gregoriańskiego i polifonii sakralnej. Wieloletni kantor, uczył śpiewu i był inicjatorem różnych inicjatyw muzycznych, związanych głównie z popularyzacją chorału gregoriańskiego. Swoją pracę magisterską z teologii poświęcił prezentacji muzyki liturgicznej w ujęciu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI.

Nie zaciągajmy na siłę naszych świeckich przyjaciół z kultury masowej do intymnej sfery spotkania człowieka z Bogiem.

– ojciec Doniec OP wyjaśnia, dlaczego Shrek, Indiana Jones ani ojciec Gabriel z „Misji” nie pasują do mszy.

3 cechy dobrego kazania

W latach 2016-2019 pracował w Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie, w którym organizował warsztaty muzyczne, koncerty i prelekcje na temat teologii muzyki. Był także współdyrygentem Chóru FDOL, kierownikiem artystycznym męskiego bractwa śpiewaczego San Clemente oraz dyrektorem dwuletniego kursu muzyki liturgicznej – Szkoła Kantorów.

Życzenia imieninowe przyjmuje 17 listopada.