Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

profesor nauk ekonomicznych, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest też członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Narodowej Rady Rozwoju.