Christine Caldwell Ames

amerykańska mediewistka, której badania koncentrują się wokół problematyki dziejów społeczno-religijnych średniowiecznej Europy, historii chrześcijaństwa (ze szczególnym uwzględnieniem inkwizycji i herezji), stosunków międzywyznaniowych i antropologii religii.

Po ukończeniu studiów licencjackich w Brown University, studiowała w Yale Divinity School i University of Notre Dame, gdzie w 2002 r. otrzymała stopień doktora. Obecnie jest profesorem historii w University of South Carolina.

Jej książka Righteous Persecution: Inquisition, Dominicans, and Christianity in the Middle Ages została opublikowana w 2009 r. i w języku polskim ukazała się nakładem Wydawnictwa W drodze pt. Inkwizycja i bracia św. Dominika. Słuszne prześladowanie.

Inne prace prof. Ames: Medieval Heresies: Christianity, Judaism, and Islam i Blood of the Vine: A Religious History of Wine in the Middle Ages.