bp Krzysztof Zadarko

urodzony 2 września 1960 r. w Słupsku – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych, od 2009 roku biskup pomocniczy koszalińsko-kołobrzeski.

16 lutego 2009 roku mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ze stolicą tytularną Cavaillon (Francja). Święcenia biskupie przyjął 25 kwietnia 2009 roku w katedrze koszalińskiej.

Biskup Krzysztof Zadarko w ramach Konferencji Episkopatu Polski jest przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą oraz delegatem KEP ds. Imigracji.

Dewiza biskupia: Amen Deo ad gloriam (Amen Bogu na chwałę).