Bernard Sesboüé SJ

urodzony w 1929 r. – francuski jezuita, profesor dogmatyki i patrologii, jeden z największych teologów naszych czasów, wykładał w Lyonie i Paryżu, był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

Pochodzi z zaangażowanej katolickiej rodziny. Po maturze otrzymał dyplom z literatury klasycznej na Sorbonie. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1948 roku. Ukończywszy dwunastoletnią formację w zakonie, we wrześniu 1960 roku przyjął święcenia kapłańskie.

Od 1964 roku wykładał patrystykę i dogmatykę na Wydziale Teologii Jezuitów w Lyonie. W latach 1974–2006 był profesorem w Centrum Studiów i Badań Towarzystwa Jezusowego w Sèvres w Paryżu. Pełnił funkcję konsultora Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan.

Od lat angażuje się w działalność ekumeniczną. Pełnił funkcję konsulatora Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan.

Duszpastersko związany jest ze wspólnotą osób, które doświadczyły śmierci własnego dziecka.

Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazały się polskie tłumaczenia jego tytułów m.in.: Ewangelia i tradycja, Jezus Chrystus. Jedyny Pośrednik (t. 1) oraz Jezus Chrystus. Jedyny Pośrednik (t. 2), Poza Kościołem nie ma zbawienia. Historia formuły i problemy interpretacyjne.

Książka w audycji Marii Łączkowskiej