Bernard Sesboüé SJ

(ur. 30 lipca 1929 r. w La Suze-sur-Sarthe (Sarthe) – zm. 22 września 2021 r. w Lille) – francuski jezuita, profesor dogmatyki i patrologii, jeden z największych teologów naszych czasów, wykładał w Lyonie i Paryżu, był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Wniósł znaczący wkład w chrystologię i eklezjologię. Był też bardzo zaangażowany w ekumenizm.

Pochodził z zaangażowanej katolickiej rodziny. Po maturze otrzymał dyplom z literatury klasycznej na Sorbonie. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1948 roku. Ukończywszy dwunastoletnią formację w zakonie, 7 września 1960 roku przyjął święcenia kapłańskie.

Od 1964 roku wykładał patrystykę i dogmatykę na Wydziale Teologii Jezuitów w Lyonie. W latach 1974–2006 był profesorem w Centrum Studiów i Badań Towarzystwa Jezusowego w Sèvres w Paryżu. Pełnił funkcję konsultora Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan.

Przez lata angażował się w działalność ekumeniczną. Pełnił funkcję konsulatora Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan.

Duszpastersko związany był ze wspólnotą osób, które doświadczyły śmierci własnego dziecka.

Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazały się polskie tłumaczenia jego tytułów m.in.: Ewangelia i tradycja, Jezus Chrystus. Jedyny Pośrednik (t. 1) oraz Jezus Chrystus. Jedyny Pośrednik (t. 2), Poza Kościołem nie ma zbawienia. Historia formuły i problemy interpretacyjne.

Zmarł spokojnie, po przyjęciu namaszczenia chorych, w wieku 92 lat, w środę 22 września, we wczesnych godzinach porannych.