Benyamin Tsedaka

urodzony w 1944 r. w Nabulus w Izraelu – Samarytanin, zaangażowany w działanie na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat Samarytan i ich kultury, reprezentuje wspólnotę Israelite Samaritan Information Institute podczas oficjalnych spotkań międzynarodowych, wydawca czasopisma „A.B Samaritan News” i autor wielu książek oraz publikacji.

Mieszka w Holon.