fot. archiwum redakcji

Anna Bałchan SMI

urodzona 24 listopada 1965 r. – polska siostra zakonna w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej, katechetka, działaczka społeczna, z zawodu jest mechanikiem obróbki skrawaniem, absolwentka studiów teologicznych na KUL.

Pracowała m.in. w katowickim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”. Od 1999 r. zajmuje się pomocą osobom uwikłanym w prostytucję. W 2001 r. została jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom w Katowicach, od 2010 działającego pod nazwą Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej, którego celem jest pomoc kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętych przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną, ofiarom handlu kobietami, ofiarom przymuszonej prostytucji oraz ich rodzinom.

Za swoją działalność otrzymała nagrody: Totus (2008), im. księdza Józefa Tischnera, im. bł. Emila Szramka (2015).

Prowadzi rekolekcje, wykłady i szkolenia. W 2007 roku ukazała się książka Kobieta nie jest grzechem – rozmowa Katarzyny Wiśniewskiej z s. Anną Bałchan o problemach kobiet.

Siostra jest obecna także w mediach społecznościowych.